Enquête gemeente Amersfoort over windmolens en zonnepanelen. Geef nu je mening!

In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in 2030 49% minder CO₂ moet uitstoten dan in 2014. En dat Nederland in 2050 vrijwel CO₂-neutraal moet zijn. Dat geldt dus ook voor de gemeente Amersfoort.

Met buurgemeenten wordt gewerkt aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staan onder andere zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. De gemeente Amersfoort hoort graag wat inwoners hiervan vinden.

Als duurzaam bewonersinitiatief in Amersfoort-Zuid vinden wij het ook belangrijk dat bewoners hun opvattingen kenbaar maken aan de gemeente.

Laat je mening horen via de QR-code of KLIK HIER voor de link naar de enquête: metamersfoort.nl

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen