Links

Duurzaam Amersfoort-Zuid: Facebook

Algemeen

www.milieucentraal.nl

www.hier.nu

https://www.natuurenmilieu.nl/

https://www.verbeterjehuis.nl

Amersfoort

www.duurzaambouwloket.nl (Energieloket voor Amersfoort sinds 1-1-2020)

https://www.amersfoort.nl/project/amersfoort-co2-neutraal.htm

https://duurzaam033.nl

http://www.amersfoortduurzamestad.nl/

www.amersfoortduurzaam.nl

http://www.platformamersfoortduurzaam.nl/

https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/duurzaam-doen

https://www.033energie.nl (let op: deels commercieel)

www.zonnebergamersfoort.nl

www.dakenbank033.nl

https://www.duurzaamhoogland.nl

http://www.duurzaamsoesterkwartier.nl/

https://wijzijnnieuwland.nl/project/2540/duurzaam-nieuwland

Beschermd stadsgezicht/monumenten

https://www.amersfoort.nl/bouwen-en-verbouwen/to/monument-of-beschermd-stadsgezicht-verbouwen-.htm

Brochure Duurzaam Erfgoed 2016 (later dit jaar een nieuwe versie verwacht)

https://www.amersfoort.nl/bouwen-en-verbouwen/to/monumentenzorg.htm

Bouwen en verbouwen

https://duurzamehuizenroute.nl/

https://www.duurzaamthuis.nl/

https://www.thuisbaas.nl/

https://www.urgenda.nl/themas/bouw/energieneutrale-huizen/

Zonnepanelen/zonnedaken

www.hieropgewekt.nl

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/eigenaren_van_zonnepanelen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/heb-ik-een-vergunning-nodig-om-zonnepanelen-op-mijn-dak-te-plaatsen

https://www.zonatlas.nl/start/

https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/toekomst-postcoderoosregeling

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorieën/zon-sde

https://www.vvebelang.nl/energie-loket/energiekostenbesparen/zonnepanelen

https://www.vvecentraal.nl/2012/09/17/zonnepanelen-op-uw-dak-3-punten-waar-u-zeker-op-moet-letten/

https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-zonnepanelen#/

Groen

Klimaatvriendelijk groen: www.operatiesteenbreek.nl,  www.lekkerinjetuin.nl,   www.huisjeboompjebeter.nl. Het Handboek voor de watervriendelijke tuin (bron: Tuinbranche Nederland) bevat concrete maatregelen die bijdragen aan een watervriendelijke en hittebestendige tuin: 19 tips met uitgebreide uitleg om de maatregelen uit te voeren.

Auto delen

https://www.anwb.nl/auto/autodelen/aanbieders-autodelen

Commercieel

https://www.woonwijzerwinkel.nl/

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen