Over ons

De Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z) is een onafhankelijk platform door en voor bewoners van het Berg-, Leusder- en Vermeerkwartier en het Bosgebied. DA-Z wil helpen Amersfoort CO2-neutraal te maken door als bewoners praktische kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen bij straat- en wijkinitiatieven. Bijvoorbeeld bij het samen inkopen van zonnepanelen of woningisolatie. DA-Z is de opvolger van de Stichting Duurzaam Bergkwartier, mede-initiatiefnemer van de Coöperatie Eemstroom ZonneBerg.

Geschiedenis

In 2010 werd de Stichting Duurzaam Bergkwartier opgericht om duurzame energie in de eigen omgeving te stimuleren. Na een uitgebreide zoektocht naar geschikte daken voor zonnepanelen vierde de stichting in 2015 haar eerste mijlpaal: samen met coöperatie Eemstroom en de gemeente Amersfoort werd het zonnepanelenproject op de Juliana van Stolbergsporthal gerealiseerd. Sinds augustus van dat jaar verkopen zo’n tachtig Amersfoorters in de Coöperatie Eemstroom-ZonneBerg hun ‘eigen’ zonnestroom aan energiereus Eneco. Gesterkt door dit succes besloot de stichting in 2016 haar activiteiten onder de gewijzigde naam Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z) uit te breiden naar het Leusder- en Vermeerkwartier en het Bosgebied.

Een interview met de voorzitters van Duurzaam Bergkwartier (tot juni 2016) en Duurzaam Amersfoort-Zuid (vanaf juni 2016) leest u hier: Duurzaam Amersfoort-Zuid interview 18 mei 2016

Bestuur

Marieke van der Zeijden

Secretaris

Duurzame drive Ik ben een duurzame doener die het energie-bespaarvirus heeft opgepikt en ik zet me graag in voor een groene omgeving. Zelf ben ik bewust met mijn energieverbruik bezig. Verduurzaming van mijn huis uit 1919 in het Leusderkwartier is best een uitdaging, maar inmiddels is de gasrekening met de helft teruggebracht en wordt alle elektra elders duurzaam opgewekt (windmolen/zonnepanelen). Mijn motto: Samen duurzaam maakt het makkelijker, leuker en krachtiger!

Professioneel Projectcoördinator en -begeleider

Arie Koomans

Penningmeester

Duurzame drive Ik woon nu bijna twintig jaar met mijn vrouw en twee dochters in Amersfoort in het Leusderkwartier. Mede vanwege mijn studie Technische Natuurkunde heb ik altijd interesse gehad in nieuwe duurzame energievraagstukken. Mijn overtuiging is dat een deel van de oplossing zal komen uit lokale, concrete initiatieven op kleinere schaal. Via Duurzaam Amersfoort-Zuid wil ik daar graag mijn bijdrage aan leveren.

Professioneel Actuaris pensioen en levensverzekeringen

Meedoeners

Chris Bernasco

Chris Bernasco

Duurzame drive Vanaf het begin van de eeuw geleidelijk besmet met het groene virus. Sinds 2002 woon ik met gezin in een jaren 30-woning in het Vermeerkwartier die we stap voor stap (beter) isoleren. In Duurzaam Amersfoort-Zuid zet ik me op diverse manieren in om Amersfoort duurzamer te maken – samen met andere inwoners. Fiets en trein, geen auto.

Speciale aandacht Duurzame mobiliteit, autodelen

Professioneel Tekstschrijver en redacteur

Catharina Driesse

Duurzame drive In de Verhoevenstraat hebben we ons huis van begin 1900 volledig geïsoleerd. Soms stelden we keuzes uit, omdat we overladen werden met informatie en niet wisten waar we goed aan deden. We hebben een lange-termijn-stappenplan gemaakt om steeds minder gas te gebruiken. Door het delen van eigen ervaringen zet ik mij met een aantal enthousiaste buren in om in de eigen straat medebewoners te inspireren voor groene en duurzame stappen die we zelf kunnen zetten. Mijn grote wens voor de straat: een eigen buurbatterij, waarin we het teveel aan opgewekte elektriciteit kunnen bewaren om later weer te gebruiken.

Professioneel Leidinggevende bij een netbeheerder.

Fons Niers

Duurzame drive Onze milieutechnische voetafdruk in Amersfoort Zuid is groot. Ik wil die graag verkleinen. Dat kan je niet alleen. Door me actief in te zetten bij de DA-Z hoop ik ervaringen te delen en te leren van anderen. Ik heb gemerkt dat het uitdagend is om met duurzaamheid bezig te zijn. Professioneel zit preventie in mijn genen. Voorkomen is beter dan genezen.

Professioneel Tandarts

André Jol

Duurzame drive Milieu en duurzaamheid hebben mijn interesse al sinds mijn studietijd. Ik heb me in mijn werk beziggehouden met oplossingen voor luchtverontreiniging en met klimaat- en energievraagstukken. Ik heb meegewerkt aan het analyseren en vinden van oplossingen via Europees en nationaal beleid. Maar ik wil me ook graag inzetten op lokaal niveau. Verder ben ik al een tijd bezig ons huis uit 1924 aan de Jacob Catslaan te verduurzamen.

Professioneel Adviseur Klimaat en Energie

Christiaan Kraaijenhagen

Duurzame drive Getrouwd en vader van twee kinderen. Ik voel me een betrokken inwoner van Amersfoort en wil graag mens en natuur een beetje beter achterlaten. Het liefst in kleine, concrete stappen. We maken onze woning stap voor stap energiezuinig, de tuin klimaatbestendig en we delen zonnepanelen met buurtbewoners op een dak in onze wijk. Als Duurzaamheidsambassadeur geef ik de  gemeente Amersfoort onafhankelijk en (on)gevraagd advies over onder andere circulaire economie en innovatie (mijn vakgebied).

Professioneel Ondernemer en circulaire (economie) innovatie adviseur

Machiel Lambooij

Machiel Lambooij

Duurzame drive Ik woon al meer dan twintig jaar met veel plezier in het Bergkwartier. Door de status van Beschermd Stadsgezicht kon ik helaas geen zonnepanelen installeren. Daarom heb ik meegeholpen de Coöperatie Eemstroom ZonneBerg op te zetten, waarvan ik ook voorzitter ben. Ik merkte toen hoeveel we met elkaar in onze buurten kunnen doen voor duurzaamheid. Ik ben actief als bestuurslid van diverse organisaties.

Speciale aandacht Zonnedaken

Professioneel Belastingadviseur en advocaat

Hans Schut

Duurzame drive Al sinds de jaren 80 bezig met duurzame ontwikkeling: projecten in de energiesector en financiering van hernieuwbare energie. Ik kwam in 2007 in Amersfoort wonen en heb mijn tochtige jaren 60 huis meteen flink ‘energetisch’ aangepakt. Ik volgde cursussen in energiecoaching en help onder anderen klanten van de Voedselbank met energie besparen. Mijn kennis en ervaring zet ik graag in om samen Amersfoort-Zuid zuiniger en groener te maken.

Professioneel: was bankier en investeerder in duurzame energieprojecten

Christian Suurmeijer

Christian Suurmeijer

Duurzame drive Ik wil geen deel zijn van het klimaatprobleem, maar al mijn capaciteiten inzetten om te werken aan duurzame  oplossingen voor onszelf en toekomstige generaties. Ik doe dat ook graag in mijn eigen buurt samen met buurtgenoten. Met slimme oplossingen waarmee mensen bestaande vervuilende gedragspatronen eenvoudiger kunnen veranderen, versnellen we de energietransitie.

Professioneel Ontwerper en eigenaar van Greenolution (duurzame mobiliteitsoplossingen, bv slimme fietstassen en elektrische vrachtfietsen).

Tammo ter Hark

Duurzame drive Sinds eind 2017 in Amersfoort wonend in één van meest energiezuinige projecten van de stad: het Wooncollege aan de Kapelweg/Bonairelaan. Geen auto, wel veel fietsen.

Professioneel Bouwer van internettools voor researchers en deze website

 

Marianne Nevens

Duurzame drive We verbruiken met z’n allen onnodig veel grondstoffen en fossiele brandstoffen, produceren te veel afval en vervuilen onze leefomgeving. Dat kan anders. Dankzij mijn werk beschik ik over de meest actuele kennis van het energieneutraal maken van bestaande woningen. Ik weet wat er nu al kan en voor welke uitdagingen we nog staan. Ik woon bijna twintig jaar in Amersfoort-Zuid. Vanuit DA-Z zet ik mijn kennis en enthousiasme in voor het verduurzamen van mijn eigen wijk en stad.

Professioneel Werkzaam bij de gemeente Amersfoort

Statuten

De statuten van Duurzaam Amersfoort-Zuid vindt u hier.

DAZ Statuten 2016

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen