Kort verslag Inspiratieavond ‘Warmtepomp of Warmtenet?’

 

Wil jij je huis duurzaam gaan verwarmen? Met een eigen warmtepomp of met een aansluiting op een collectief warmtenet? Welke opties zijn er voor jou? Over deze vragen organiseerde Duurzaam Amersfoort-Zuid op donderdag 16 maart een inspiratieavond voor geïnteresseerde wijkbewoners. Voor een volle zaal in de Nieuwe Kerk aan de Leusderweg kwamen vier partijen aan het woord:

De gemeente Amersfoort vertelde hoe zij de warmtetransitie in Amersfoort begeleidt, welke alternatieven voor aardgas er zijn én wat de opties voor Amersfoort-Zuid zijn.

Warmtebedrijf Amersfoort gaf uitleg over haar warmtenet en de bronnen, welke wijken mogelijk worden aangesloten en wat dit voor de bewoners betekent.

Duurzaam Bouwloket lichtte toe welke typen warmtepompen er zijn, wat bewoners aan hun woning moeten doen als ze een warmtepomp laten installeren, en wat de kosten en subsidiemogelijkheden zijn.

Tot slot kwamen kort twee bewoners uit De Luiaard/Kattenkampen en Bergkwartier-Noord aan het woord: twee buurten die al een aanbod hebben ontvangen van het Warmtebedrijf Amersfoort. Zij deelden hun ervaringen en overwegingen om al dan niet op het aanbod in te gaan.

 

Meer weten?

Hier vind je het programma van de avond. En hieronder vind je de presentaties van

Gemeente Amersfoort: 16Maart2023_DAZ_GemAmersfoort

Warmtebedrijf Amersfoort: 230316 Presentaties inspiratieavond warmtepomp of warmtenet

Duurzaam Bouwloket: 16Maart2023_DAZ_DuurzaamBouwloket

 

 

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen