Subsidieregeling voor vergroening daken 2021-2024

Huiseigenaren kunnen in maart en april subsidie aanvragen voor de vergroening van hun dak. Het college stelde daarvoor de subsidieregeling Groene daken 2021-2024 vast. In 2021 is voor de regeling €100.000,- beschikbaar. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet minimaal 5 m2 dakoppervlak worden vergroend met een groene dakbedekking van minimaal 40 mm dikte.

De subsidieregeling is een vervolg op de succesvolle pilot subsidieregeling uit 2020. In de nieuwe subsidieregeling is het uit te keren bedrag afhankelijk van de te vergroenen dakoppervlakte en de keuze in dikte van de groene dakbedekking. Bij groene dakbedekking van 40 tot 100 mm is het subsidiebedrag €22,50 per m2 met een maximum van €650,- per adres. Bij een dakbedekking die dikker is dan 100 mm is het subsidiebedrag  €45,- per m2 met een maximum van €1300,- per adres. Kosten voor advies, inspectie en aanleg worden niet gesubsidieerd. Zodra het plafondbedrag van €100.000,- is toegekend wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

Nu voorbereiden, in maart aanvragen

Huiseigenaren die overwegen subsidie aan te vragen, kunnen zich nu al voorbereiden. Afhankelijk van de draagkracht van het te vergroenen dak kunnen ze kiezen uit verschillende beplantingen en substraatdiktes. Naarmate een dikker pakket wordt gekozen is het effect op klimaatbestendigheid groter. Op www.amersfoort.nl/subsidiegroendak staat aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen. Met een goede voorbereiding, kan dan in maart de subsidie met het formulier op de website worden aangevraagd.

Groene daken goed voor klimaat

Groene daken houden water vast, zuiveren de lucht, besparen energie, zorgen voor verkoeling, verhogen het rendement van zonnepanelen, verminderen geluidsoverlast en brengen planten, dieren en insecten terug in onze stad. Particuliere huiseigenaren hebben een groot potentieel aan platte daken dat hiervoor benut kan worden. Met de subsidieregeling en op basis van de ervaringen met de pilot vorig jaar verwacht de gemeente dat jaarlijks ongeveer 250 particuliere daken kunnen vergroenen. En dat is goed nieuws voor het klimaat.

Via deze link kom je bij een video van gemeente Amersfoort met meer informatie over de voordelen van een groen dak.

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen