Te gast bij Stichting Woonklimaat Bergkwartier

Donderdag 28 maart was Catharina Driesse van Duurzaam Amersfoort-Zuid te gast bij de jaarvergadering van de Stichting Woonklimaat Bergkwartier. Voor ruim zeventig geïnteresseerde inwoners van het Bergkwartier vertelde ze over wat je concreet kunt doen om je huis duurzaam te maken, over haar eigen ervaringen en over de activiteiten die Duurzaam Amersfoort-Zuid ontplooit.

Aan de orde kwamen onder meer:

  • waar moet je beginnen
  • ‘no regret’-maatregelen
  • een warmtescan laten maken van je huis
  • het nut van ervaringen delen met je buren
  • de inspiratieavond over warmtepompen op 10 april a.s.

Getuige de goede opkomst en de vele vragen die werden gesteld leeft het onderwerp duurzaamheid duidelijk ook in het Bergkwartier. De presentatie van Catharina Driesse is hier te bekijken.

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen