Verslag informatieavond DA-Z 17 mei 2016

Op 17 mei 2016 werd in het gebouw van OnePlanet aan het Stationsplein een nieuw Amersfoorts bewonersinitiatief gepresenteerd: Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z). Helemaal nieuw is dit duurzaamheidsplatform overigens niet. DA-Z is de opvolger van Stichting Duurzaam Bergkwartier, om het Leusder- en Vermeerkwartier en het Bosgebied te betrekken in de activiteiten.

Op 17 mei stelde Duurzaam Amersfoort-Zuid zichzelf beknopt aan de aanwezigen voor: een platform voor inwoners om onderling kennis en ervaringen te delen en met elkaar concrete duurzaamheidsprojecten te ondernemen, bijvoorbeeld zonnepanelen of woningisolatie inkopen.

De avond, die werd georganiseerd samen met de Coöperatie Eemstroom ZonneBerg, stond daarna vooral in het teken van de nieuwe mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen in Amersfoort. Daarbij ging het om het gewijzigde gemeentelijke beleid voor Bergkwartier en binnenstad én om nieuwe technische opties om zonnepanelen beter te laten aansluiten op het karakter van de eigen woning.

Voor ruim 60 aanwezigen lichtte Sandra Hoving van de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Amersfoort de regels over het plaatsen van zonnepanelen in Amersfoort toe. Zij benadrukte allereerst dat men overal in Amersfoort – tenzij het gaat om een monument – aan de achterzijde zonder vergunning zonnepanelen kan plaatsen. Daarna kwamen de recente nieuwe mogelijkheden voor zonnepanelen in het Bergkwartier en de binnenstad van Amersfoort aan de orde.

Vervolgens toonde zelfstandig bouwkundig adviseur Floris Brandsma de huidige technische mogelijkheden – en beperkingen – op het gebied van zonnepanelen. Speciale aandacht was er voor manieren om zonnepanelen visueel te integreren op platte en schuine daken. Brandsma besprak onder meer de mogelijkheid om de kleur van zonnepanelen aan te passen.

Overigens benadrukten beide sprekers dat zonnepanelen niet altijd de eerste keus zouden moeten zijn voor mensen die hun huis energie-efficiënter willen maken: woningisolatie en zonnecollectoren zijn in veel gevallen effectievere ingrepen om op de energierekening te besparen.

De presentaties van de Gemeente en Brandsma Advies en de link naar het handboek van energieadviseur Floris Brandsma:

Presentatie Trias energetica voor DAZ

Presentatie Sandra Hovens Bergkwartier klein

Presentatie Floris Brandsma

Link naar handboek van Floris Brandsma

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen