Vrijwilligersgroep bosonderhoud Nimmerdor

Wie op zaterdagochtend door Nimmerdor loopt of fietst, kan daar sinds 2016 een groepje hardwerkende wijkgenoten aantreffen: vrijwillige beheerders die ter plekke kleinschalig onderhoud uitvoeren aan het bos.

Op zaterdag 22 september is het nieuwe seizoen van de vrijwilligersgroep weer van start gegaan. Een gezellige groep van zo’n twintig mensen, gecoördineerd door IVN Amersfoort, is weer begonnen de uitlopers en zaailingen van de Amerikaanse eik uit het bos te halen. Zo wordt voorkomen dat deze boomsoort alle andere bomen gaat overwoekeren.

De club vrijwilligers komt voort uit de actiegroep ‘Red Nimmerdor’: een groep buurtbewoners en vaste bezoekers van Nimmerdor die zich in 2015 en 2016 verzetten tegen het rigoureus kappen van hele bospercelen door de gemeente. Met succes, want na overleg werd het gebruik van het uiterst giftige verdelgingsmiddel Roundup gestaakt en werd gekozen voor kleinschalig precisie-onderhoud door vrijwilligers, gecoördineerd door een aantal leden van IVN Amersfoort. Sindsdien komt de groep wijkgenoten – maar ook mensen van ver daarbuiten – in de periode september-mei (twee)wekelijks bijeen voor dit onderhoud. Soms met zo’n tien mensen, soms met het dubbele, en steeds met heel veel plezier en gezelligheid. Zie hier een impressie van het project.

Zaterdag 6 oktober is het weer zover. En dit keer is ook Kees Kraanen, wethouder voor onder andere klimaatadaptatie en groen, aanwezig om kennis met ons te maken… en héél misschien wel even mee te helpen.

Praktisch: we verzamelen om 10.00 uur bij het witte hek aan de Keesomstraat en werken tot uiterlijk 12.30 uur. Maar als je een uurtje wilt komen ben je ook van harte welkom. En het is voor jong en oud, wel zo gezellig! Neem werkhandschoenen mee en doe stevig schoeisel aan; voor gereedschap en koffie met wat lekkers zorgt IVN. Mocht je later dan 10.00 uur komen, dan vind je ons vast wel ergens in het bos.

I.v.m. de benodigde gereedschappen en koffie, graag aanmelden via nimmerdor@ivnamersfoort.nl. Je bent van harte welkom!

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen