Wadi

Door Simone den Brinker;

Wie in het Midden-Oosten heeft gereisd kent het begrip wadi, dat letterlijk betekent dal of rivierbedding. In het Nederlands is WADI de afkorting geworden van Water Afvoer, Drainage en Infiltratie en meestal een verlaging in het tuinoppervlak bijvoorbeeld in de vorm van een ondiepe kuil of greppel. De wadi vult zich met schoon regenwater door de regenpijpen los te koppelen en deze niet in het riool maar in de wadi uit te laten komen. De wadi buffert het regenwater dat via een goed doorlaatbare grondlaag langzaam wegzakt. Hierdoor kunnen hoosbuien en ook droogte beter opgevangen worden en wisselt de grondwaterstand minder. Een wadi is een toekomstbestendige manier om met wateroverlast om te gaan.

De hoeveelheid regenwater die via de regenpijpen vanaf het dak aangevoerd wordt bepaalt de grootte van de wadi. Zelfs bij extreme hoosbuien wordt het water in de wadi, mits goed onderhouden, niet langer dan 24 uur opgeslagen. Wadi’s zijn daarom veilig voor spelende kinderen en dragen niet bij aan toename van muggen. Goed onderhoud betekent ervoor zorgen dat de grondlaag doorlaatbaar blijft. Dit doe je door bijvoorbeeld bladafval, zwerfvuil of onkruid tussen de borderplanten te verwijderen.

Op de bodem van de wadi wordt goed doorlaatbare grond  zoals humusrijk zand gelegd. Je kunt de wadi inzaaien met een grasmengsel waardoor je gewoon door de wadi heen kunt lopen. Ook kun je de wadi beplanten of inzaaien met een kruiden of bloemenmengsel. Beplanting leidt tot een betere kwaliteit van het bodemleven en biodiversiteit. Bovendien zorgt de beplanting zelf voor extra wateropname. Bij de keuze voor beplanting moet wel rekening gehouden worden dat de planten zowel droog kunnen staan als ook kortdurend met ‘natte voeten’.

Voor tips over planten die tegen droogte kunnen, zie bv. het blog: Tuinieren op zandgrond.

Voor zaaimengsels voor wadi’s bv. www.cruydthoeck.nl.

Wadi’s zijn een verduurzamingsstap waar ook de Gemeente Amersfoort in investeert.

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen