Zon zoekt Amersfoortse daken

Waarom liggen er nog geen zonnepanelen op alle grote platte daken in Amersfoort? Waarom is er in de stad nog zoveel onbenut potentieel voor zonne-energie? Dat vroeg Machiel Lambooij, voorzitter van Duurzaam Amersfoort-Zuid, zich vorig jaar af tijdens een brainstormsessie over de energietransitie van de gemeente Amersfoort. Hij had niet alleen een vraag, maar ook een idee voor een oplossing.

Juliana van Stolberg-sporthal

Lambooij is tevens voorzitter van energiecoöperatie Eemstroom Zonneberg. Die coöperatie beheert sinds juli 2016 de 430 zonnepanelen van gewone Amersfoorters op de Juliana van Stolberg-sporthal. Zijn idee tijdens de brainstorm: maak een website waarop zonzoekende daken en dakenzoekende bewoners in Amersfoort elkaar kunnen vinden.

Partijen bij elkaar brengen

Lambooij: ‘Nu zijn er te veel partijen die op elkaar wachten: gebouweigenaren met geschikte daken, bewoners die willen meedoen met collectieve zonnedaken, en bedrijven die zonnedaken kunnen exploiteren. Op de Dakenbank kunnen die partijen bij elkaar komen.’

Samenwerking

Het brainstormidee van Lambooij werd breed omarmd. Met financiële ondersteuning van de gemeente zet Duurzaam Amersfoort-Zuid nu de Dakenbank op. Naar verwachting is de website dit najaar in de lucht. Omdat dit onderwerp van belang is voor heel de stad, werkt DA-Z daarbij samen met andere bewonersinitiatieven, zoals Duurzaam Soesterkwartier en Duurzaam Nieuwland.

Amersfoortse zonnedaken

Op de Dakenbank melden organisaties met grotere daken – denk aan daken waarop 150-200 panelen passen – straks hun dak aan. Daarna kunnen individuele burgers op de site hun belangstelling kenbaar maken. De gemeente Amersfoort heeft al toegezegd haar eigen daken erop te zetten. ‘Een heel mooi begin,’ aldus Lambooij. ‘Daarmee komen we weer een stapje dichter bij het grote doel: zo snel mogelijk zoveel mogelijk Amersfoortse zonnedaken realiseren.’

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen