Isoleren en beschermde diersoorten

Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zijn beschermde diersoorten. Zij verblijven en nestelen graag in kleine ruimten in muren (zoals de spouw) of onder daken. Bij isolatiewerkzaamheden of verbouwingen worden deze kieren en openingen vaak dichtgemaakt. Doe je dat niet op de juiste wijze of op het juiste moment, dan verstoor je de leefwijze van deze dieren. Je overtreedt daarmee ook de Wet natuurbescherming (Wnb) en loopt dan zelfs kans op een boete.

Gebruik de ontheffing:

De gemeente Amersfoort kan een ontheffing van de Wet natuurbescherming verlenen. Huiseigenaren, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijven die willen slopen, verbouwen en verduurzamen in de bebouwde kom van Amersfoort, kunnen deze ontheffing gebruiken.
Om de ontheffing van de Wnb te mogen gebruiken, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
-Voer de werkzaamheden niet uit tijdens kwetsbare periodes van het jaar.
-Zorg voor alternatieve nest- en verblijfplaatsen.
-In enkele gevallen is er aanvullend onderzoek nodig.

Ga je isoleren of laat je isoleren? Houd je dan aan de regels. Op deze website vind je alle informatie: Ontheffing wet natuurbehoud

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen