Let op: Duurzaam Amersfoort Bergkwartier

Op dit moment (september 2020) is een commerciële partij bezig met marketingactiviteiten in het Bergkwartier; onder de naam Duurzaam Amersfoort Bergkwartier promoot zij onder meer zonnepanelen in het Bergkwartier. Voor alle duidelijkheid: Duurzaam Amersfoort-Zuid heeft met deze marketingactiviteiten niets van doen. Wij zijn uiteraard gelukkig met alle activiteiten die het Bergkwartier en andere wijken duurzamer maken, maar wij verbinden ons daarvoor niet aan enige commerciële partij.

Beschermd stadsgezicht

Omdat deze commerciële partij onder meer zonnepanelen in het Bergkwartier promoot, is het goed om te bedenken dat het Bergkwartier voor een deel beschermd stadsgezicht is. Het advies van DA-Z is altijd geweest om voordat u een bindende bestelling doet van zonnepanelen bestemd voor plaatsing in beschermd stadsgezicht of op een monument contact op te nemen met de afdeling monumentenzorg van de gemeente. Zo vergewist u zich ervan of plaatsing in uw situatie vergunningplichtig is. Dat geldt nu dus ook.

Wilt u toch bestellen? Wij adviseren dan om een voorwaarde af te spreken met de verkoper dat uw bestelling pas definitief is als een vergunning niet nodig blijkt te zijn, dan wel, als die wel nodig is, als deze vergunning definitief is verleend. Zo voorkomt u dat u panelen moet afnemen die u niet kunt plaatsen.

Meer informatie?

Kijk voor meer info over zonnepanelen in beschermd stadsgezicht of op monumenten: https://dakenbank033.nl/…/monumentenbeschermd-stadsgezicht

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen