Terugblik Buurtbijeenkomst Luiaard en Kattekampen over warmte-opties

Vroeg of laat zullen onze woningen allemaal van het gas af gaan – ofwel uit vrije keuze, dan wel gedwongen. Maar wat zijn dan alternatieve bronnen voor warmte – en wat zijn voor- en nadelen van elk alternatief?

Over deze vragen, die ook belangrijk zijn voor andere bewoners in Amersfoort-Zuid, organiseerde de Energie Werkgroep De LuieKatten op 28 november 2022 een bijeenkomst voor de aangrenzende buurten de Luiaard en de Kattekampen. Hier waren zo’n 70 bewoners bij, staf van het Warmte Bedrijf Amersfoort en enkele bewoners van andere buurten. Globaal gaat het bij gasloze warmte-opties over de keuze tussen een individuele oplossing met een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet, indien men in een buurt woont die hierop zal worden aangesloten in de toekomst.

Martin de Graaf van Energie Werkgroep De LuieKatten gaf een overzicht van de warmteproblematiek, het gemeentelijk beleid, de meest relevante warmte-opties voor deze buurten en hun beschikbaarheid en mogelijke criteria om tot nadere keuzes te komen.

Barend Hemmes Energie Werkgroep De LuieKatten schetste de mogelijkheden om een eigen buurt-warmtenet tot stand te brengen, en vergeleek dat met andere opties. Een buurt-warmtenet is technisch mogelijk, maar stelt stevige eisen aan de mate van isolatie van woningen (waarvan de meeste minstens 70 jaar oud zijn) en aan het organisatorisch vermogen van de buurt.

Vertegenwoordigers van het Warmte Bedrijf Amersfoort (WBA) presenteerden hun bedrijf en het warmtenet dat geleidelijk in Amersfoort wordt aangelegd. Ze gaven aan dat aansluiting van de beide buurten op het grote hoge-temperatuur (70 graden) warmtenet op korte termijn mogelijk zou zijn en wat daarvan de voordelen zouden kunnen zijn. Indien 70 procent van de betreffende 310 huishoudens medio 2023 zouden intekenen, dan kan zou er eind 2024 al een warmtenet aangelegd kunnen zijn. Zie voor meer informatie https://warmtebedrijfamersfoort.nl/over-ons/plattegrond/de-luiaard-en-kattekampen/.

Erik Dekker, Warmtepomp Expert, zette de werking, en voor- en nadelen van een warmtepomp uiteen. Deze kan in combinatie met een cv-installatie geplaatst worden en bespaart dan veel gas (en geld en, mogelijk, CO2). Alleen in optimaal geïsoleerde huizen zou een warmtepomp de cv-installatie geheel kunnen vervangen.

In de levendige discussie die volgde op de drie opties kwamen voor- en nadelen, risico’s en voorwaarden aan de orde, maar ook de vraag waarom er haast gemaakt zou moeten worden met keuzes. Een informele peiling gaf aan dat de meeste interesse uitgaat naar verdere informatie en discussie, te organiseren door de Energie Werkgroep De LuieKatten, over het commerciële warmtenet van WBA.

Duurzaam Amersfoort-Zuid zal deze ontwikkelingen verder volgen, omdat die ook belangrijk zijn voor andere buurten in Amersfoort-Zuid.

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen