Warmtescan-actie in Amersfoort-Zuid op stoom

Instructieavond warmtescan-vrijwilligers
Instructieavond warmtescan-vrijwilligers

Begin december is de eerder aangekondigde warmtescan-actie van Duurzaam Amersfoort-Zuid van start gegaan. Twaalf enthousiaste vrijwilligers uit het Leusder-, Vermeer- en Bergkwartier bezochten buurtgenoten die zich voor de actie hadden ingeschreven met een infraroodcamera om warmtescans van hun huis te maken.

Inmiddels zijn er in totaal al ruim zestig scans gemaakt – een geweldig resultaat! Elke bewoner ontvangt van de vrijwilliger een beknopt rapport met de warmtefoto’s van zijn huis. Het rapportje laat zien op welke plekken nog te veel warmte naar buiten lekt en waar dus wat te verbeteren valt. De komende weken wordt de actie afgerond en geëvalueerd.

Een warmtescan kan een handig startpunt zijn om volgende duurzame stappen te zetten. Bijvoorbeeld door het eigen huis (beter) te isoleren. Of door zuiniger te stoken. Op donderdag 16 januari organiseert Duurzaam Amersfoort-Zuid daarom een inspiratieavond over isoleren, en op woensdag 19 februari over efficiënt en comfortabel verwarmen. Je bent van harte welkom!

 

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen