Wegens succes herhaald: warmtescan-actie in Amersfoort-Zuid!

Een jaar geleden gingen vrijwilligers van Duurzaam Amersfoort-Zuid voor de tweede keer met een infrarood warmtecamera de wijk in bij buurtgenoten die graag een warmtescan van hun huis wilden. Begin 2021 gaan we de actie herhalen – uiteraard coronaproof.

Een warmtescan (of: infraroodfoto) laat zien hoe goed je huis geïsoleerd is – en ook waar nog (te veel) warmte naar buiten lekt. Dat is handige informatie om te bepalen op welke plekken de isolatie beter zou kunnen. Vorig jaar hebben de vrijwilligers met de infraroodcamera ongeveer 70 woningen gescand. Uit een evaluatie met de woningeigenaren is gebleken dat veel mensen inmiddels daadwerkelijk stappen hebben gezet om hun huis energiezuiniger te maken. Daar doen we het voor!

Daarom gaat de warmtescan-actie van Duurzaam Amersfoort-Zuid begin 2021 op herhaling. Vanwege corona gaat het wel iets anders dan vorige keer: om het risico van besmetting te minimaliseren worden de woningen alleen vanaf de buitenkant gescand en niet vanaf de binnenkant.

Heb je vragen? Stel ze gerust via duurzaamamersfoortzuid@gmail.com.

Deze actie van Duurzaam Amersfoort-Zuid wordt ondersteund door gemeente Amersfoort en Buurkracht. De actie wordt verder mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers uit onze wijken. Een vrijwillige bijdrage (richtbedrag 20 euro) stellen we zeer op prijs. (Een vergelijkbare professionele warmtescan kost normaliter 100-150 euro.) Met deze bijdrage help je bewonersinitiatief Duurzaam Amersfoort-Zuid om de stad steeds een stukje duurzamer te maken.

Deze tekst is aangepast op 27 januari. Er hebben zich inmiddels zoveel huiseigenaren opgegeven dat we geen nieuwe aanmeldingen meer kunnen accepteren.

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen