Wil jij ook gratis advies van een regenwatercoach?

Veel regenwater dat op het dak van onze huizen valt, stroomt nog via de regenpijp naar het riool. Bij heftige buien kan het riool dit niet altijd aan en kan wateroverlast ontstaan. Het goede nieuws is dat regenwater schoon water is dat je ook gewoon kunt opvangen in je tuin. Dat draagt onder bij aan meer biodiversiteit en een gezonder leefklimaat.

Het vasthouden van regenwater in de eigen tuin helpt bij het klimaatbestendig maken van de stad. En dat is voor Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe een reden om inwoners hierbij te helpen. Een team van regenwatercoaches, deskundige professionals, geven advies aan huis. De adviesgesprekken gaan ook over bijvoorbeeld het toepassen van waterdoorlatende bestrating, droogtebestendige beplanting of het nut van een groen dak en hoe je meer biodiversiteit in je tuin krijgt.

Er zijn nog plekken vrij. Meer informatie en aanmelden: https://www.amersfoortrainproof.nl/Regenwatercoaches

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen