Actie van de gemeente: gratis bomen voor inwoners Amersfoort

BERICHT VAN GEMEENTE AMERSFOORT –

Amersfoort trakteert inwoners op een gratis boom. De gemeente stelt 1000 bomen beschikbaar en wil met deze actie inwoners stimuleren de eigen tuin groen in te richten. Inwoners kunnen vanaf 18 mei 09.00 uur onder voorwaarden één gratis boom aanvragen.

Belangrijke voorwaarden op een rij

  • Alleen inwoners van Amersfoort, Stoutenburg, Hoogland en Hooglanderveen kunnen een gratis boom aanvragen.
  • De gemeente stelt voor deze actie 1000 bomen beschikbaar; op is op.
  • De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.
  • Let op: per boomsoort is een beperkt aantal beschikbaar. Ook daarbij geldt: op is op.
  • Een aanvraag is pas geldig wanneer deze per mail door de gemeente is bevestigd.
  • De actie geldt alleen voor particuliere terreinen van inwoners van de gemeente Amersfoort. De boom moet worden geplant op het opgegeven adres.
  • Maximaal één boom per adres in 5 jaar. De aanvraaggegevens worden voor dit doel 5 jaar bewaard.
  • In particuliere tuinen adviseren wij om bij het planten van de boom een afstand van twee meter tot de erfgrens aan te houden. Wij raden u aan om voorafgaand aan de aanvraag eerst te overleggen met uw buren.
  • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste verzorging en onderhoud van de boom.
  • Bewoners van een appartement zonder tuin of alleen een balkon kunnen geen boom aanvragen.

Keuze uit meerdere soorten bomen

Afhankelijk van de locatie waar u de boom plant en de grootte van het terrein waarop u de boom plant, kunt u kiezen. Ook de ligging van uw tuin is van belang.Een keuze maken op basis van de grootte van uw tuin

Uw gratis boom aanvragen

Vanaf 18 mei 9,00 uur kunt u uw gratis boom aanvragen door middel van uw DigiD. Zie https://www.amersfoort.nl/bericht/gratis-bomen-voor-inwoners.htm. Vul uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de boomkeuze. Geef daarop dan ook een tweede en derde keuze aan, want ook voor de boomsoorten geldt: op is op. Tijdens de aanvraag worden alleen de bomen die voor uw situatie relevant zijn getoond. Dat doen we om ervoor te zorgen dat u een geschikte boom kiest die past bij uw situatie.

De baten van een boom

Bomen en planten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Bomen nemen bijvoorbeeld CO2 op en ademen zuurstof uit. Ook filteren bomen de lucht van bijvoorbeeld fijnstof, dempen ze geluid, helpen ze wateroverlast te voorkomen en zijn ze heel belangrijk voor de biodiversiteit. Een boom in de tuin werkt ook heel verkoelend, omdat hij schaduw biedt en zorgt voor vocht in de lucht. Op een extreem hete zomerdag kan een stenen ondergrond in de schaduw van een boom tot wel 14°C koeler zijn dan buiten die schaduw.

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen