Zonnepanelen of -collectoren in beschermd stadsgezicht

Woon je in een buurt die is aangewezen als beschermd stadsgezicht – zoals een deel van het Bergkwartier – en overweeg je zonnepanelen of zonnecollectoren te plaatsen? In dat geval is het raadzaam om telefonisch contact op te nemen met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente voordat je enige (bestel/betaal-) verplichting aangaat met een leverancier.

Specifiek beleid

De gemeente Amersfoort voert specifiek beleid over het plaatsen van zonnepanelen/zonnecollectoren in gebieden die zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. De afdeling Monumentenzorg is doorgaans bereid concreet advies te geven over de haalbaarheid van je plannen en kunnen uitleggen welke formele route je moet bewandelen. Doorgaans hoef je hiervoor geen leges te betalen. Contactgegevens van de afdeling Monumentenzorg vind je hier.

Vergunningenloket

Wanneer je met je plannen rechtstreeks naar het Vergunningenloket van de gemeente zou gaan, loop je in de praktijk het risico iemand te treffen die niet exact op de hoogte is van dit onderwerp. Mogelijk krijg je ook ten onrechte eerst een rekening van de gemeente (legesnota) thuisgestuurd. DA-Z heeft over dit onderwerp contact gehad met de gemeente en hopelijk verbetert de situatie bij aanvragen via het Vergunningenloket. Desalniettemin is het verstandiger om deze vragen vooralsnog via de afdeling Monumentenzorg te leiden. Er is ook een gemeentelijke brochure over dit onderwerp beschikbaar, die binnenkort wordt ge-updated.

Design: Chris Kit, GLU | Techniek: Kleine Stappen